Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Theorie: Feedback geven en ontvangen

FeedbackSander heeft er al eens om gevraagd en ook tijdens mijn facilitatorsessie op de AvT kwam ik het weer tegen: het geven van feedback wordt vaak als niet makkelijk ervaren. Een van de belangrijkste redenen hiervoor lijkt te zijn dat men dan niet aardig meer gevonden wordt. Andere factoren die meespelen zijn de angst/verwachting dat dit een keer als een boomerang terug komt of zelfs de carriere kan beïnvloeden.

Hieronder een korte opsomming van de steekwoorden die je in gedachten moet houden bij geven dan wel ontvangen van feedback. Wat echter als basisbeginsel bij feedback altijd bovenaan moet staan is: geef feedback alleen met de beste intenties en ga er vanuit dat feedback vanuit de beste intenties wordt gegeven. Dus niet om iemand af te branden, dat is té makkelijk, maar juist om iemand te helpen.

Gouden regels van feedback geven:

 • geef feedback één op één
 • kom niet bedreigend over en probeer sterke emotie te vermijden
 • houdt je opmerkingen gebalanceerd en bondig
 • beschrijf de situatie en het effect dat het op jou persoonlijk had en betrek anderen zo min mogelijk
 • focus op het probleem, niet op de persoon
 • hou het bij één kritiekpunt en begin niet een hele lijst op te sommen
 • geef de feedback zo snel mogelijk na het gebeuren
 • vermijdt stemmingmakende woorden zoals altijd, nooit, slechtste
 • feedback mag ook positief zijn en hoeft niet altijd kritiek te zijn

Gouden regels van feedback ontvangen:

 • sta open voor feedback
 • luister oprecht naar de opmerkingen
 • maak oogcontact en probeer een open lichaamshouding aan te nemen
 • vat samen om te achterhalen of de kern goed bij je is aangekomen
 • beschouw kritiek als een weg om iets te verbeteren, niet als een persoonlijke aanval
 • voel je niet genoodzaakt om je te verdedigen

Edit 28.1.2009: zie ook de aanvulling/uitbreiding van deze theorie.

1 comment

1 Eva | feedback { 10.14.11 at 15:23 }

Voor feedback gaat men in het voor de rest zeer goed artikel, er vooral van uit dat feedback grotendeels kritiek inhoud, terecht of niet. Geef nu eens een keertje feedback met als hoofdbrok complimenten. Kijk dan maar eens wat er gebeurt met de persoon in kwestie op termijn. Feedback geven is een gemiste kans als het positieve niet overheerst. Maar ja, dat het “goed” is, is dan ook de nomaalste zaak. Maar is dat dan wel zo?

Leave a Comment