Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Op tijd naar huis…

Kaboem… betekent nog niet op tijd thuis. Mijn gedachte is dat ik twintig hele minuten heb gedaan over ene kilometer, afgelegd in variërende maar vooral groeiende frustratie omdat er toch altijd weer schorriemorrie is dat ondanks een volkomen duidelijk kruis boven de weg op de matrix-borden het tóch nodig acht om de lege rijbaan te nemen en vooruit de schuiven zodat die éne rij auto’s die toch kan rijden nog langer moet wachten op dat invoegende rapalje.

Enfin, gelukkig zat ik dra achter dat accident dus een kilometer verder kon ik lekker de voorwaartse beweging inzetten en in één moeite door zonder noemenswaardig oponthoud op huis aan, nog nagenietend van de zurigheid in mijn maag veroorzaakt door de egocentrische primaten die zonder aanziens des persoons dan wel situatie noch verder denkende dan hun neus lang was zich geroepen voelden zonder blikken of blozen de weg aan hun eigen wil te onderwerpen.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment