Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

(On)gewenste intimiteiten

massage.jpgAl jaren heb ik de neiging om in een onbewaakt en rustig moment willekeurige collegae even een minuut of twee, drie de nek te masseren. Niks spectaculairs verder, gewoon even die trapezius onder handen nemen. Zonder uitzondering vinden collegae dat fijn, gaan er even voor zitten en vinden vooral dat ik daar even mee door moet gaan. Het bijzondere hiervan is: ik doe het alleen bij mannen en waag het niet om het bij vrouwelijke collegae te doen. Hoe komt dat toch?

De laatste jaren hebben situaties van ongewenste intimiteiten/intimidaties vaak het nieuws gehaald. Tijdens mijn legertijd kwam het er zelfs op neer dat alleen een beschuldiging hiervan door een vrouwelijke militair soms al genoeg was voor een overplaatsing van de mannelijke militair in kwestie. En ook nu nog zou ik me er dus niet aan wagen om een vrouwelijke collega te ‘betasten’, terwijl ik sommigen al jaren ken. Ben ik nou té gevoelig geworden voor dit soort kwesties of getuigt het van goede smaak om hier een grens te trekken.

Een verschil zou kunnen liggen in het verschil van beleving van aanraking tussen de seksen; mannen zijn (zowel fysiek als mentaal) over het algemeen (ja ik ben aan het generaliseren, ik weet het) minder gevoelig voor aanraking en hechten er mogelijk ook minder waarde aan dan alleen dat wat ik er mee bedoel: even die schouders losmaken (en misschien tonen dat ik je graag mag). Aanrakingen worden universeel (zeker vanuit de psychologie en pedagogiek) wel beschouwd als belangrijk in de communicatie en het omgaan met elkaar (een veelgebruikt voorbeeld hiervan is de opvoeding en het opgroeien van kinderen).

Een aanraking heeft echter, net als alle communicatie, een Bedoeling (van de zender) en een Interpretatie (van de ontvanger) en die kan wel eens incongruent zijn. Je geeft namelijk Signalen om je Boodschap over te brengen en die kunnen afhankelijk van de sitatie bij de Ontvanger heel anders overkomen dan je Intentie was. En daar kan het nogal fout lopen. Verschillende bedoelingen/soorten van aanrakingen zijn:

  • Functioneel-professioneel – zoals een kapper met een klant, een voetbaltrainer met een speler en een dokter met een patiënt.
  • Sociaal-beleefd – zoals een handdruk of een vluchtige kus.
  • Vriendschappelijk-warm – zoals een vriendschappelijke klop op de schouder of een warme omhelzing.
  • Liefde-intimiteit – zoals een kneepje in de wang van je geliefde en een hartstochtelijke kus.
  • Seksueel prikkelend – zoals wederzijdse aanraking die gepaard gaat met seksueel contact.

Dus wat je bedoelt en hoe het overkomt kan nog wel eens een verschil opleveren met alle problemen vandien.

Moet ik mezelf, door potentiele gevaren van misinterpretatie van mijn Bedoelingen, er maar helemaal van onthouden om soms een Sociaal-Beleefd of Vriendschappelijk-Warme aanraking te geven? Ik denk het niet, maar ik zal waarschijnlijk toch alleen die mannelijke collega bij de schouders vatten voor een Vriendschappelijk-Warm moment van ontspanning om niet over te komen bij een vrouw alsof ik Liefde-Intimiteit of Seksueel-Prikkelende bedoelingen heb. En alleen als ze er om vraagt (‘he dat ziet er fijn uit’) zal ik me er aan wagen mijn handen bij haar in de nek te leggen.

3 comments

1 Juliette { 10.08.08 at 16:27 }

Oei.. als ik dit lees moet ik gelijk aan een spontane mini-massage tijdens ZendCon… moet ik me zorgen gaan maken ?
Of geldt de generalisatie andersom niet ?

2 Christiaan { 10.09.08 at 12:36 }

Haha. Nee hoor, geen zorgen gaan maken. Het was gewenst (want aangeboden en geaccepteerd) en daarnaast hebben wij geen arbeidsrelatie dus ook weinig kans op verstoorde arbeidsverhoudingen (machtsmisbruik etc).

Alles sal reg kom… ;)

3 In tijden van slaapgebrek — YFNUM { 04.23.13 at 1:48 }

[…] genoeg om de groep bijeen te houden. Ook een korte aanraking, zoals Christiaan beschrijft in (On)gewenste intimiteiten, geeft mensen weer energie om weer door te […]

Leave a Comment