Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Van wat je doet naar waar je bent

kaart.bmp“Twitter is hot”, zo luidt het algemene devies van de mensen van (voor) mijn generatie, zeker nu ook Oprah Winfrey haar stem laat horen via het Twitter kanaal. Maar voor de hedendaagse digital natives is Twitter (of Jaiku) een absolute ‘not’. De huidige digital natives zweert bij MSN (of meer algemeen IM) en Facebook, en laat Twitter liggen voor de generaties die ‘o zo graag als digital native gezien willen worden. Een voorbeeld vind je hier. LinkedIn en Plaxo zijn handig voor het in kaart brengen (en houden) van je zakelijk netwerk, maar als digital native is het belangrijker dat je actief bent binnen dat netwerk (en dus op regelmatige basis met hen communiceert en interacteert) in plaats van dat je al je activiteiten richt op het beschrijven (en in sommige gevallen laten zien) van dat netwerk. En pas wanneer dat kwartje valt is ‘social networking’ pas echt ‘social networking’.

Hoewel Twitter zijn voor- en tegenstanders heeft, en een sterk wisselende coolness-factor heeft, geeft het een aardig beeld van waar mensen het over hebben. We kwamen Twitter-achtige kopieën natuurlijk al langer tegen bij FaceBook, Hyves en LinkedIn, waarbij je op korte en eenvoudige wijze aan kon geven wat je op dat moment aan het doen was of waar je op dat moment over nadacht. Met de introductie van ‘gratis’ mobiele verbindingen komt daar langzaam maar zeker een nieuwe variant bij. Niet langer laten zien wat je doet, maar een volgende stap naar waar je bent. En niet één keer week of maand, maar elke 5 tot 60 seconden op 10 meter nauwkeurig. Met InstaMapper geef je in een vrijwel continue verbinding precies aan waar je op welke moment bent.

Helaas is mijn (2e generatie) iPhone nog niet uitgerust met een GPS-chip, maar voor iedereen met een iPhone 3G, Android-capable telefoon, Blackberry of Motorola iDen is InstaMapper beschikbaar. Volg straks jouw YFNUM letterlijk op de voet… 

1 comment

1 Christiaan { 05.12.09 at 13:56 }

Een alternatief (die wel op Windows Mobile en Blackberry werkt) is te vinden op http://www.trackr.nl

Leave a Comment