Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

De effecten van de crisisschoonmaak

mop.bmpHoewel ik niets af wil doen aan het leed van een ieder die getroffen is door de financiële crisis, en al heb ik nog geen gironummer of avondvullend showprogramma ten behoeve van de slachtoffers van deze crisis voorbij zien komen, een crisis (of recessie zoals men het liever noemt) op zijn tijd heeft ook zijn goede kanten. Ik noem het zelf de grote crisis schoonmaak of crisisopruiming.

Collega’s kennen mij als iemand die orde, structuur en discipline hoog in het vaandel heeft staan, hoewel mijn vrouw juist de andere kant kan van mij mag aanschouwen (waar ik in deze post verder niet over uit ga wijden). Mijn vorige kamergenoot werd gek wanneer ik weer eens door de vele kasten heen werkte en uiteindelijk een klein rijtje (actuele) boeken over bleef en twee of drie stapeltjes met gemerkte documenten. Misschien is dat juist de reden waarom ik juist dat neveneffect van een crisis, waar ik verder in dit artikel over schrijf, zo kan waarderen.

Het effect van de crisis waar ik op doel komt naar voren wanneer de druk op (niet facturabele) uren en (out-of-pocket) geld steeds meer onder druk komen te staan. Waar in de niet-crisis jaren steeds meer en meer mogelijk wordt, de verwachtingen van een ieder langzaam aan stijgt, en de vraag of iets echt essentieel is steeds meer naar de achtergrond verdwijnt, valt dat op het moment dat een crisis toe slaat in één keer weg. Opeens staat de vraag centraal wat nu echt essentieel is voor de bedrijfsvoering, en nog sterker waar het bedrijf nu eigenlijk voor staat.

Is de cultuur die het bedrijf (de goede) jarenlang heeft gepredikt nu nog steeds van toepassing? Worden medewerkers nog steeds als het intellectuele kapitaal gezien wat ze zo lang hebben gehoord of is die mening inmiddels omgeslagen naar risicovolle kostenpost? Houdt het bedrijf nog steeds vast aan zijn visie, missie en strategie of zijn deze bezweken onder een ongecontroleerde lawine van korte termijn maatregelen? En hoe lang duurt het voordat iedereen weer rustig achterover kan leunen tot de volgende crisis langs komt? Want juist deze vragen zijn essentieel bij het beantwoorden of een crisisopruiming bij jouw bedrijf op positieve of negatieve uitgelegd moet worden!

Gelukkig (en daar heb ik de loop der tijd ook bewust voor gekozen) werk ik bij een werkgever waar de crisisopruiming voor het merendeel een positief effect laat zien. Natuurlijk moet er hard worden gewerkt om goede cijfers op te leveren en wordt er minder jus bij de maaltijd geserveerd, maar aan de andere kant wordt er beter nagedacht over de essentie van ons bedrijf, de portfolio voor onze klanten en de keten die loopt van kennis en ervaring bij onze professionals, de methodieken en diensten die we leveren, de marketing activiteiten die we plannen en de focus die we onze sales meegeven. Waar we in een goede tijd allemaal goede dingen doen, zien we dat we in de crisistijd misschien minder dingen doen, maar wel de meer essentiële dingen en juist die dingen nog beter op elkaar afstemmen.

Waar het in de goede tijd veel tijd en energie kost om als bedrijf van onze omvang (afgestemde) keuzes te maken, zie je dat we in mindere tijd nog steeds in staat zijn die keuzes razendsnel te maken. En doordat niet alles meer mogelijk is, dwingen de restricties op budget (en dus niet de uitvoering) tot intensieve samenwerking, creativiteit en gezamenlijke inspanning met als doel het hoogste rendement te behalen met de minste kosten. En daarmee wordt de kern en essentie van een goed georganiseerd bedrijf al snel zichtbaar, een bedrijf wat ook in mindere tijden in staat is een goede financiële performance te halen.Helaas lees ik ook regelmatig op het net en in vakbladen de verhalen van bedrijven waarbij de crisisopruiming niets anders dan negativiteit achter laat. Niet alleen het vet wordt weg gesneden, maar het mes wordt (of moet) direct in het vlees gezet (worden). Nog geen twee maanden nadat de eerste (Nederlandse) banken ‘omvielen’ werden de eerste ontslagrondes aangekondigd. Wat hebben deze bedrijven in de goede tijd gedaan dat zij binnen zo’n korte termijn tot deze vorm van crisisschoonmaak moesten overgaan?

Want wat de crisis in ieder geval duidelijk maakt is wat de echte aard en de ware essentie van een bedrijf is. Misschien een goed idee om bij toekomstige sollicitaties nog eens terug te lezen hoe jouw potentiële nieuwe werkgevers zich hebben geprofileerd gedurende deze crisisjaren?

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment