Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Zin en onzin van Certificeringen

Loopbaan ArtikelIn de afgelopen Computable (geprint, niet online dus) verscheen een artikel waar ik aan bijgedragen heb over certificeringen en vaardigheden.

De volgende vraag werd aan mij (als deelnemer aan het Computable Loopbaan Experpanel) gesteld: 

Welke certificeringen en vaardigheden moet je als ict’er hebben om in tijden van financiële crisis een meerwaarde te krijgen in het bedrijf waar je werkt? Hoe verschilt dat van enkele jaren geleden?

Hieronder mijn integrale antwoord. Klik op het plaatje om het gepubliceerde artikel te zien.

Certificeringen
Certificeringen kunnen een objectieve maatstaf zijn voor de kennis en kunde van een professional. Daarmee meet je dus in één oogopslag de technische vaardigheden van je medewerker (of sollicitant). Daarbij hangt er overigens veel af van het instituut dat de certificeringen uitdeelt. Gerenommeerde bedrijven als Microsoft, Sun, Oracle of Zend geven certificeringen uit voor hun producten en ontwikkeltalen en daarmee heeft de medewerker als het ware een proeven van bekwaamheid afgelegd die (in de ICT althans) enige waarde en gewicht heeft. Kleinere bedrijven willen ook wel trainingen met bijbehorende certificeringen uitgeven (een CMS bijvoorbeeld) maar de waarde daarvan is vaak specifiek voor een bepaald werkgebied of klantenkring. Afhankelijk van de ambities van de professional kan het verstandig zijn algemene (een ontwikkeltaal) en specifieke (een pakket) certificeringen te mengen om te voorkomen dat je te smal of juist te breed opgeleid bent.

Vaardigheden
Vaardigheden zijn een mengsel van werkervaring en trainingen (al dan niet met certificeringen). Je kunt er van uit gaan dat het bedrijf waarmee je een arbeidsrelatie hebt op de hoogte is van je vaardigheden zonder dat je daarvoor certificeringen hoeft te overleggen; werkervaring weegt vaak zwaarder dan certificeringen alleen. Een certificering wordt echter vaak belangrijker in sollicitatieprocedures omdat je dan de eerder genoemde objectiviteit makkelijker kunt meten als werkgever van de sollicitant.

Meerwaarde
De meerwaarde in een bedrijf hangt juist af van wat je meer kunt of doet bovenop jouw basisvaardigheden die in de klassieke transactionele arbeidsrelatie (ik geef jou salaris, jij geeft mij 40 uur arbeid in de week) van jou gevraagd worden. Er vanuit gaande dat basisvaardigheden (zoals die bijvoorbeeld geformuleerd zijn in een functiehuis) aangetoond kunnen worden door presteren bij de klant of certificeringen gaat het dan juist om wat een professional meer dan dat kan en doet om positief op te vallen. Vaardigheden en eigenschappen als empathie, initiatief, inzicht en motivatie gaan dan een rol spelen om je boven het maaiveld uit te laten steken en jouw belang voor de organisatie groter te maken. Hoe deel jij bijvoorbeeld jouw vakmanschap, welke kansen zie je bij jouw klant en deel je met jouw organisatie, hoe draag je zelf zorg voor je tegenwoordige en toekomstige inzetbaarheid. Bijvoorbeeld door op eigen initiatief nieuwe technieken te leren en certificeringen op te pakken, ondanks dat ze nog niet gevraagd worden.

Belang
Om terug te komen op jouw initiële vraag: certificeringen zijn van belang als die opvallend beter zijn dan van jouw gelijken of als zij proactief worden geleerd om van meerwaarde te zijn; óf om je als sollicitant te onderscheiden bij een nieuwe werkgever. Vaardigheden als exceptioneel vakmanschap, initiatief en motivatie zijn van belang om positief op te vallen. Bijzonder genoeg wordt in een sollicitatie minstens net zo zwaar gekeken naar persoonlijkheid en motivatie als naar de technische vaardigheden; meestal kun je een gemotiveerde medewerker makkelijker een technische vaardigheid laten leren/zich laten certificeren dan dat je een goed gecertificeerde maar onwillige medewerker gemotiveerd krijgt.

Verschil
Het verschil met enkele jaren geleden is dat met name bij sollicitaties meer wordt gezocht naar zekerheid; een uitstekende indruk van jouw persoonlijkheid is belangrijk maar bij het maken van een keuze zul je dan als werkgever kiezen voor de zekerheid van de (objectieve) certificeringen. Waar je een paar jaar geleden gewoon beiden aan zou nemen, kies je nu voor de zekerheid. En het afgerond hebben van een respectabel aantal certificeringen zegt ook iets over hoe serieus een professional zijn vak neemt, waarbij je dus ook een stuk persoonlijkheid hebt getest.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment