Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Quinn’s criteria voor leiderschap

images-1.jpegIn de blogpost Theorie: typische patronen in het werk van managers van Christiaan heeft hij een uitgebreidere wetenschappelijke benadering gegeven van het werk van de manager. In dit artikel wil ik niet het werk centraal stellen, maar juist nader ingaan op de persoon als manager dan wel leider. Hiervoor heb ik de criteria van Robert E. Quinn weer eens uit de kast gehaald.Robert E. Quinn begeleidt al jaren diverse topmanagers en noteert zes criteria om een echte leider te onderscheiden. Hij is verbonden aan de Graduate School of Business van de University of Michigan en heeft vele managementboeken op zijn naam staan. Zijn model van concurrerende waarden heeft zijn nut bewezen in een verscheidenheid van ondernemingen overal ter wereld, waaronder enkele Nederlandse multinationals. Hoewel hij de functie van manager recht tegenover de functie van leider zet, en daarmee – in mijn ogen – de kwaliteit van de manager tekort doet, willen we in deze serie van zes posts elke keer één criteria nader bekijken.Hieronder volgt een overzicht van de criteria:

Managers Leiders
organisator en controleur inspirator en motivator
zijn blind voor hun eigen starheid geven het voorbeeld: ze veranderen zelf
willen onkwetsbaar lijken durven zwakke punten te tonen
zijn controlefreaks durven de controle opgeven
zijn hyperactief en denken tactisch hebben een doel en een strategie
managementtechnieken kan je op school leren leren uit ervaring en wijsheid

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment