Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Quinn 1: organisator versus inspirator

images-2.jpegRobert E. Quinn begeleidt al jaren diverse topmanagers en noteert zes criteria om een echte leider te onderscheiden. In deze post gaan we nader in op het eerste criterium: een manager is een organisator en controleur, terwijl een ware leider bekend staat als inspirator en motivator.

Vrijwel elk managementboek gaat in op de onderscheidende kwaliteiten waarbij inspiratie en motivatie van mensen steevast in de top vijf voorkomen. Als je in Amerika voor de boekenplan met managementliteratuur staat vraag je jezelf al snel af of ze het hebben over Quinn’s managers of Quinn’s leiders; het ene na het andere boek prijst zichzelf aan met ‘become successful’, ‘lead by example: you can do it too’ and ‘inspire people’. De hedendaagse moderne manager toont ware leiderschap die sterk naar voren komt in charismatische leiders als Steve Jobs, Larry Ellison en Mahatma Gandhi. Maar wat kenmerkt dan deze charismatische leiders die inspiratie en motivatie zo hoog in het vaandel hebben staan.Charismatische mensen hebben een opmerkelijke bekwaamheid om complexe ideeën tot een eenvoudige boodschap om te vormen. Zij schetsen de droom die zij voor ogen hebben door middel van symbolen, analogieën, metaforen of korte statements, aangevuld met een overdadige hoeveelheid passie (bekijk als voorbeeld eens een presentatie van Steve Jobs). Verder houden zij van risico, kunnen uitstekend out-of-the-box denken en staan bekend als grote optimisten.

Charismatisch leiders zijn sterke inspirators en motivators en zijn daardoor als geen ander in staat om nieuwe ondernemingen te lanceren, organisatorische vernieuwing te inspireren, en buitengewone prestaties te verkrijgen uit medewerkers. Deze leiders inspireren mensen om vertrouwen te hebben in hun visie. In het dagelijkse contact met zijn of haar medewerkers gedraagt hij of zij zich als volgt:

  • zelfverzekerd zonder arrogant te worden, maar ongedwongen
  • hij communiceert ‘op het terrein’ van zijn werknemers
  • hij luistert geïnteresseerd en begripvol naar ideeën en wensen van zijn medewerkers
  • hij vraagt meer dan dat hij meedeelt; zo weet hij wat iedereen kan, weet en voelt

De lichaamstaal van de charismatische leider komt prettig over:

  • hij kijkt mensen recht in de ogen en glimlacht op het juiste moment en op een natuurlijke manier
  • hij ondersteunt wat hij zegt met rustige, open gebaren
  • als hij luistert is zijn gezicht ontspannen en houdt het hoofd misschien een beetje schuin
  • hij stimuleert andere om door te gaan met spreken door middel van knikken of hummen
  • hij toont belangstelling door armen en voeten in in de richting van de gesprekspartner te draaien

Als een inspirerend en motiverend leider iets naar voren brengt op een bijeenkomst of vergadering, zal hij zijn medewerkers zelden overrompelen met nieuwe inzichten. Deze heeft hij immers al gedeeld in eerdere contacten die hij met zijn medewerkers heeft gehad. Daarnaast presenteert hij ook niet alleen zijn eigen droom, maar vooral ook de idealen van zijn medewerkers zelf. Door de rode draad die hij zijn medewerkers voor houdt, zijn visie, zijn boodschap, zorgt hij dat iedereen in een gelijke richting mee denkt. Hij geeft geen instructies, maar legt uit, motiveert en beantwoordt vragen. Zijn presentatiestijl is levendig en dynamisch en hij geeft veel voorbeelden en demonstraties.

Een belangrijk aspect van de moderne manager is dat hij meerdere stijlen beheerst, waarin vooral het faciliteren en coachen van anderen centraal staan. Ruimte bieden voor eigen initiatief wordt als essentieel aspect gezien in de omgang met medewerkers. Hoewel het af en toe een noodzakelijk is om te laten zien wie de baas in het bedrijf is (één van de stijlen van situationeel leiderschap), wordt in het algemeen draagvlak gezien en gestuurd door middel van een centraal thema en boodschap. Hij zorgt er voor dat andere de mogelijkheid hebben om te kunnen excelleren in hun vakgebied.

Is er dan geen enkele rol weg gelegd voor de organisator c.q. controleur? De traditionele manager in Quinn’s theorie komt er qua gevoel absoluut minder goed van af, maar is toch essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Hij is niet degene die zorgt voor een grote golf van verandering, maar juist de rots in de branding is als het gaat om het creëren van stabiliteit. Een bedrijf welke bestaat uit slechts inspirators en motivators is vrijwel onbestuurbaar, een gezonde combinatie van organisatie en controle is een onontbeerlijke element binnen elk gezond bedrijf.

Hoewel een team samenstelling met een inspirator en motivator als figure head met een delegatie van organisatoren en controleurs als rechterhanden, een voor beide partijen moeizame samenwerking met zich mee lijkt te brengen (en vaak in de aanstelling van teams door de figure head wordt vermeden), komt hiermee het grootste voordeel voor de rest van de organisatie in naar voren. De figure head draagt zorg voor het adaptief vermogen van het bedrijf(sonderdeel) en het borgen van veranderkunde binnen de bedrijfsmuren, terwijl zijn rechterhanden zich kunnen richten op het inrichten van efficiënte bedrijfsprocessen om een zo’n optimaal mogelijk resultaat te behalen.

P.S. Om de tekst leesbaar te houden is gekozen om de hij vorm te hanteren, uiteraard kan hier ook zij worden gelezen.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment