Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Talent management

Afgelopen week had ik een gesprek met mijn collega Martin over het managen van talent en wat daar voor nodig is.

Eerst even de definitie: ta-lent: natuurlijke begaafdheid tot enige kunst of werkzaamheid

Een van de belangrijkste zaken die daar voor nodig is, is de juiste cultuur in het bedrijf. Daarbij moet je als bedrijf meer dan 3 of 5 jaar vooruitkijken en bereid zijn te investeren op langere termijn. Een cultuur die alleen afrekent op uurtje-factuurtje en daardoor niet de ruimte kan maken voor talenten (of toppers) om zich te ontplooien zal deze talenten op termijn kwijt raken.

Verder is het van belang dat de juiste talenten die voor het bedrijf van belang zijn worden herkend. Iemand met een talent voor sportvissen is minder relevant voor een ICT bedrijf en daar hoeft dan ook geen talent-management programma op losgelaten worden. Dan is het nog handig uit te zoeken of het talent van de medewerker ook wel zijn interesse heeft. Ik zou mogelijk talent hebben voor voetbal, maar als die hele sport me de rozen interesseert, zal ik nooit een voetbaltopper worden.

Als je dan de juiste talenten bij je talentvolle medewerker hebt ontdekt is het zaak die te gaan stimuleren en aan te spreken. maar van belang is om hem/haar te prikkelen van zijn 8 een 10 te maken. Hoe wordt hij/zij in dat vakgebied de absolute autoriteit? Wil de medewerker dat wel? Wat is daarvan het nut voor hem/haar?

Daarvoor zul je de medewerker moeten begeleiden. Aan het begin van de carrière meer gestructureerd (basisvaardigheden op het gebied van presenteren, gesprekstechnieken, etc) en verderop in de carrière meer faciliterend (wat denk je nodig te hebben van ons). Om een medewerker op een hoger niveau te krijgen zul je namelijk ook moeten werken aan zijn eventuele mindere kwaliteiten (ik verwacht van een talent toch ook kwaliteiten op interpersoonlijk- en commercieel gebied)

En behalve het herkennen, stimuleren en faciliteren, zul je het ook moeten waarderen. Dat kan op vele manier, door geldelijke beloning, door iemand als authoriteit te benoemen en te benaderen, of enige andere wijze.

Recapitulerend: voor talentmanagement heb je mijns inziens 5 zaken nodig:

  • heen juiste cultuur,
  • het herkennen van relevante talenten,
  • het stimuleren om de talenten te ontwikkelen,
  • het begeleiden van het talent en
  • het waarderen/belonen.

En, afsluitend, is mijn stelling dat iedereen op een bepaald gebied een topper kan worden, het helpt alleen enorm als je er talent voor hebt want de moeite die je er voor moet getroosten (en de lol die je er uit haalt) kan dan substantieel verschillen met als je er geen talent/aanleg voor hebt.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment