Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Tired of Strategic Planning?

Al moe van de strategische (jaar)plannen? Dat is het onderwerp van het artikel van Eric D. Beinhocker (Principal bij McKinsey) en Sarah Kaplan (doctoral candidate bij Massachusetts Institute of Technology) dat ik recentelijk van een collega kreeg. Voor degene die wat meer van de achtergronden willen weten kun je het artikel hier of hier vinden.

Een startpunt, zoals aangehaald in het artikel, is het accepteren dat het strategische planningsproces (op basis waarvan de kwalitatieve jaarplannen worden opgesteld) niet bedoelt is om strategie te maken. Strategie ontstaat niet in een aantal formele vergaderingen, maar in de wandelgangen, koffieautomaten of andere rustige momenten, aldus Mintzberg. Het doel van het formele proces is tweeledig: 1) zorgen voor een uitstekend begrip van de business, de strategie en haar onderliggende aannames  bij de decision makers (zodat zij snel kunnen reageren op veranderingen in hun omgeving) en om de innovatie van de organisatie (strategie) te stimuleren door top down thema’s en bottom up initiatieven.

Ten aanzien van het eerste doel, zorg dragen voor een uitstekend begrip van de business en strategie, worden een aantal essentiële punten weergegeven:

  1. de reviews moeten echte gesprekken zijn over de strategie van het aankomende jaar en de details van de business (analyse van je klanten, concurrenten en de economie van jouw werkveld).
  2. houdt de omvang van de groep tijdens een review beperkt (CEO, CFO, head of corporate strategy, head of unit, 1 – 2 principal managers)
  3. houdt rekening met het feit dat discussies met diepgang tijd kosten
  4. scheidt strategische reviews (kwalitatief) met financiële reviews (kwantitatief) aangezien korte termijn financiële zaken altijd ten koste gaan van de lange termijn strategische zaken
  5. degenen die de strategie moeten uitvoeren zijn ook degenen die hem moeten maken
  6. zorg dat de documenten / slides / etc. een week voor de reviews bij alle stakeholders bekend zijn, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden voor de meeting (waarbij de rest verantwoordelijk is om de stukken ook goed gelezen te hebben)
  7. gedisciplineerde follow up van de reviews is essentieel, zoals we in eerdere stukken al aangaven.

Ten aanzien van het tweede doel, het aanmoedigen van innovativiteit, worden ook een aantal essentiële punten weergegeven:

  1. de essentie van een review is zorgen voor een dusdanig goed begrip van de omgeving, dat strategische besluiten real-time beter genomen kunnen worden.
  2. het aanmoedigen van creativiteit kan door bottom up strategische opties te testen die mogelijk concurreren met de huidige strategie, bijvoorbeeld het inzetten van zelfstandigen voor een specifiek type dienstverlening. Deze opties zijn ontworpen om hypotheses over toekomstige scenario’s uit te testen.
  3. het top down open neerleggen van vragen (bijvoorbeeld hoe om te gaan met de nieuwe generatie werknemers) waar de organisatie mee worstelt en oplossingen voor deze zaken laten verweven in de lange termijn strategie.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment