Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

De regels van het spel

We hebben altijd en overal te maken met de regels van het spel. Privé, en vooral ook politiek/zakelijk. Het probleem is natuurlijk dat we niet altijd weten wanneer er een spel gespeeld wordt en al helemaal niet wat de regels zijn. Wees je er dan ook van bewust dat er bij elk spel dat gespeeld wordt regels worden opgesteld door iemand met een eigen reden, motivatie of agenda… Als je de regels kent kun je je er aan houden, de regels goed gebruiken… of juist valsspelen.

Een voorbeeld is een sollicitatieprocedure: daar worden regels voor opgesteld zoals proces, looptijd, deadline voor inleveren, misschien zelfs over het format van van je CV. En die regels worden vaak opgesteld door iemand. Dat zal vaak gebeuren aan de hand van ervaringen uit het verleden en meestal zo consciëntieus mogelijk. Alleen soms worden de regels zo opgesteld dat de uitkomst van tevoren al vast staat of op zijn minst in een bepaalde richting gestuurd wordt.

Andere voorbeelden zijn een proces om tot loonsverhogingen te komen, de procedure voor een interne vacature (promotie?) of anders. Daar worden dan regels voor opgesteld waar je je aan kunt houden. Heb je echter het vermoeden dat er bij het opstellen van de regels een verborgen agenda speelt, overweeg dan zeker of je de regels kunt aanvechten; mensen verschuilen zich soms achter een proces (de regels) want ‘het is nou eenmaal zo afgesproken’. Uit mijn praktijk: een medewerker vroeg hoe hij in aanmerking kon komen voor een bovengemiddelde loonsverhoging. Ik heb hem toen heel precies de regels uitgelegd hoe we mensen waarderen, wegen op bepaalde punten, en hij heeft toen die regels gebruikt om te ‘bewijzen’ dat hij die verhoging waard was (waar ik overigens zelf echt wel achter stond… daar is dan ook mijn eigen invloed op de regels merkbaar).

Speel dan vooral het spel op jouw manier: negeer bijvoorbeeld de regels, of vraag naar verduidelijking, zoek hiaten en laat de regels dan voor je werken. Benader eventueel iemand die invloed heeft op het proces (vriendjespolitiek, inderdaad) of gewoon de regels goed kent en je kan uitleggen; of stel gewoon de regels aan de kaak. Beter de beste persoon voor een functie dan het slaafs volgen van een proces, toch? Soms willen in ieder geval de opstellers van de spelregels er van afwijken of de regels ter plekke aanpassen (‘deze vent heeft zijn test niet gehaald, maar we willen hem toch graag hebben!’) dus dat kan ook voor anderen gelden.

Kortom: probeer inzicht te krijgen in welke spel er met welke regels gespeeld wordt en bepaal dan of je je aan de regels wil houden of niet.

Het is niet gegarandeerd dat je er dan wat mee kunt, maar het is wel goed om je er bewust van te zijn.

4 comments

1 Robert van der Linde { 01.31.11 at 11:09 }

De ervaring leert dat het vaak beter werkt om vergiffenis dan toestemming te vragen, mits de resultaten in orde zijn. Is dat dan valsspelen of nieuwe regels neerleggen?

2 Christiaan { 01.31.11 at 11:34 }

Ik denk dat dat valt in de categorie “valsspelen” ja… en of je dat nou noemt “je eigen regels maken”, het is maar hoe de andere partij het opvat… :)

Kan nog wel eens gewaardeerd worden ook (en soms ook niet).

3 Marco { 03.03.11 at 17:14 }

Het overgrote deel van verspillingen (in de vorm van tijd, geld, energie, werkplezier) is het gevolg van het feit dat “het vaak beter werkt om vergiffenis dan toestemming te vragen, mits de resultaten in orde zijn”. Natuurlijk heb je gelijk, maar als je een betere manier hebt gevonden (de resultaten zijn toch in orde?!) om iets te bereiken waarom niet zorgen dat iedereen die weg kan vinden. We zijn zo veel tijd kwijt met “om de regels heen werken” dat we die tijd beter kunnen besteden aan het aanpassen van de regels, zodat iedereen het geen probleem vind om ze te volgen.

4 Maria | Verkooptraining { 02.06.13 at 12:00 }

Leuk artikel,
hoe beter je de spelregels van een ander kent, hoe beter je onderhandelingspositie is. Voorbereiding is 90% van het succes.
Leer de regels kennen.

Leave a Comment