Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

Manager attitude, principe 5: Coaching

be·ge·lei·ding (de ~ (v.)) (doorverwezen vanaf coaching)
1 het begeleiden, het als gezelschap meegaan met (iem.)
2 muziek waarmee een instrumentale of zangsolo begeleid wordt => accompagnement
3 (~en) konvooi
4 beroepsmatige hulpverlening

voor·beeld·func·tie (de ~ (v.))
1 functie als voorbeeld (< = af en toe stelt de Van Dale echt niets voor) Coaching is dat wat een coach doet. Het is het helpen en ondersteunen van iemand of een groep van mensen met een bepaald doel voor ogen. Het bekendst is de coach in diverse takken van sport maar ook in andere sectoren zijn tegenwoordig coaches te vinden. Coaching kan vrijwel overal plaatsvinden. De term komt uit het engels. Een coach is het engelse woord voor koets; een wagen getrokken door een aantal paarden (2, 4 of 6). Het besturen van deze koets werd coaching genoemd. Later is de term overgenomen in de sportwereld en was een coach degene die het team met advies en opdrachten naar een doel probeerde te dirigeren. Nog weer later is deze term ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de persoonlijke sfeer terecht gekomen. Hierbij hoort dat de gecoachte het doel bepaald en dat de coach vragen stelt en adviezen geeft, maar dat de beslissing en de verantwoordelijkheid bij de gecoachte blijft liggen. Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseerd. Dit alles met het doel om een gecoachte in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen. Een coach houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij: - het uitvoeren van complexe handelingen - het vinden van antwoorden op vragen - het vinden van oplossingen voor problemen - het benutten van ongebruikte mogelijkheden - het ontwikkelen van kennis en vaardigheden Concluderend betekent dit principe dat van u verwacht wordt dat u zich op professionele wijze bezig houdt met het begeleiden van het management en de staven bij het vervullen van hun werkzaamheden. Dit door hen te ondersteunen bij het vinden van antwoorden, het vinden van oplossingen, het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Hierbij is het essentieel om een voorbeeldfunctie te zijn zodat zij enerzijds het belang zien van dit gedrag en anderzijds de mogelijkheid hebben dit gedrag te kopieren. Meer over wanneer coaching gewenst is (en wanneer je een meer directieve rol aan moet nemen) kun je hier vinden.

< < Feedback
Focus op prioriteiten > >