Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager

Random header image... Refresh for more!

Boekbespreking: Leiderschap onder Vuur, ridder Marco Kroon

Als rechtgeaarde (ex) militair en leider sprak dit boek me vanaf het begin al aan. Een unieke persoon die een uniek verhaal te vertellen heeft. Want een Ridder Millitaire Willemsorde kom je niet heel veel tegen. Vol goede moed begon ik dan ook aan dit boek, maar een lichte teleurstelling maakte zich toch van mij meester toen ik Leiderschap onder Vuur had gelezen en weggelegd.

Eerst het goede: het boekje is prima leesbaar met korte, duidelijke hoofdstukken en helder taalgebruik. Verder zijn de hoofdstukken hierin gelardeerd met het verhaal van een actie in Afghanistan waardoor de (praktijk)lessen die Ridder Kroon bijna tastbaar worden en in ieder geval tot de verbeelding spreken.

Wat ik echter miste is een mooie correlatie met wetenschappelijke literatuur of onderzoek. Door deze manier van schrijven waarin grotendeels wel de conclusies en uitkomsten worden weergegeven maar een grotere, minder persoonlijke context mist doet het erg denken aan Het Boek van de Vijf Ringen, van Miyamoto Musashi. Wijze lessen maar de grotere/diepere context mis ik helaas. Dat zou het boek des te meer kracht en wetenschappelijke waarde hebben gegeven waardoor het meer zou worden dan een samenvoeging van korte praktijkervaringen.

Begrijp me niet verkeerd, de praktijkervaringen hierin zijn duidelijk, waardevol en zinnig en voor een deel buitengewoon goed om weer eens te lezen en tot je door te laten dringen. “Maak van aannames feiten” is een prachtige oneliner die ik met me mee ga dragen.

Maar het ontstijgt slechts enkele keren het niveau van de oneliners en dat is jammer, want met een goede, gedegen wetenschappelijke aanvulling van bijvoorbeeld de NLDA (of co-schrijverschap van dat instituut) zou het des te sterker zijn geweest.

May 22, 2013   No Comments

Hoe ethisch is een one-way trip naar Mars nou eigenlijk?

De organisatie Mars One heeft een prachtige BHAG (Big Hairy Audicious Goal). Maar ik weet niet zo goed wat ik nou moet denken van deze one-way trip naar Mars. Enerzijds prachtig plan, experimenteren en het multiversum ontdekken. Anderzijds is het spelen voor God. Vantevoren weet je dat ze niet levend terug zullen komen, dat hun lichaam en geest permanent zullen veranderen, dat alles permanent HD gevolgd zal worden.

De organisatie is een media bedrijf en heeft dus hele andere (puur commerciële) belangen. en hoe ethisch is het nog als er ooit kinderen geboren gaan worden op mars, die dus in diezelfde situatie zullen moeten leven en sterven en vanwege het aangepaste metabolisme en fysiologie nooit op aarde zullen kunnen komen.

Wat gebeurt er als de reclame-inkomsten na 10 of 20 jaar tegen gaan vallen omdat er niks nieuws gebeurt en niks te zien is. Gaan we dan a-la een soap maar een crisis creëren om kijkers en adverteerders te trekken? Of stoppen ze met nieuwe mensen en materiaal sturen en laten we de settlers in eenzaaheid sterven na een mislukt experiement om creator te spelen?

Nee, ik ben er nog niet uit of The Truman Show maar dan op mars nou wel zo goed, correct en ethisch is.

April 24, 2013   No Comments

Congruent solliciteren

Geen 'magic pill' voor solliciteren maar slechts wat tipsOm mij heen zitten, helaas, veel van mijn kennissen en ook vrienden in de situatie waarin ik zelf ook heb gezeten: even geen baan, vol goede moed, maar een verzadigde arbeidsmarkt vol generalisten die overal op solliciteren. Hoe spring je daar nu uit naar voren en zorg je dat je toch opvalt en op gesprek komt? Is er een ‘magic pill’?

Nou nee. En vanzelfsprekend heb ik niet de wijsheid in pacht en kan ik alleen maar weergeven wat er voor mij persoonlijk heeft gewerkt. Misschien kun je er wat mee, misschien ook niet, kijk maar.

Niet de sterkste, maar meest flexibele overleeft.
Na een half jaar solliciteren op algemene managementfuncties kwam ik er achter dat die markt volkomen verzadigd was. Daarentegen zag ik een overdaad aan marketing en sales vacatures voorbij komen. Niet geheel gek overigens, gezien de huidige conjunctuur, aangezien de klanten gewonnen en overtuigd moeten worden.

Ik heb toen met mijzelf een interne dialoog gevoerd en besloten: dan ga ik voor sales. Alhoewel dat niet mijn primaire interesse had, kan ik het wel, en vanuit werk doorgroeien is altijd makkelijker dan vanuit thuis zitten. Durf dus flexibel te zijn maar presenteer je als een specialist op het gebied waar je voor gaat. En ga er dan ook voor; er half voor gaan werkt minder goed. De markt zoekt ervaren specialisten, geen generalisten.

Vorm en inhoud zijn even belangrijk
Als je wilt dat je CV er uit springt, zorg dan dat het geen saaie en degelijke opsomming is van je opleidingen en ervaringen. Maak er een opvallend en zelfs kleurig geheel van. Maak een header, een watermerk, doe er een foto bij. Durf kopteksten een kleurtje te geven.

En durf ook dingen niet te noemen. Als je meer dan 2 pagina’s nodig hebt, is dat teveel informatie. Voor- en achterkant van 1 bladzijde is genoeg. En maak er, als je er werk van maakt, dan ook een PDF van. Dat behoudt de vorm.

Wees congruent online

Het kan nooit zo zijn dat je CV jou neerzet als IT manager, en je LinkedIn profiel als HR manager. Zorg dus dat je online profiel ten minste niet je CV tegenspreekt. Vice versa, als je leuke aanbevelingen hebt op LinkedIn, neem deze dan ook op in je CV. Laten merken dat anderen van jou een hoge pet op hebben kan zeker geen kwaad.

Google jezelf en maak werk van je online voorkomen. Dat is niet van de ene dag op de ander gebeurd, maar begin er direct mee. Je zult nog heel lang met je e-dating profiel of hyves hobbies tevoorschijn komen vanwege de manier waarop zoekmachines werken. Er is hier overigens genoeg over te vinden online: Monsterboard tips | Carriëretijger tips. Zie ook mijn eerdere post hierover.

Spreek verschillende menstypen aan
Je weet nooit wie je CV en brief allemaal ziet/zien. Neem in gedachten dat je verschillende menstypen tegenover je hebt, dus probeer ze allemaal aan te spreken. Maak een keuze wie je aanspreekt en hoe. Leef je in in de potentiele recruiter/manager/collega die je CV onder ogen krijgt.

Op welke manier je dat doet maakt weinig uit, ik heb de 4 archtypen van Leary genomen: beheerser, creatieveling, denker en onzekere. Dus zorg ik er voor dat mijn CV aanspreekt op kwaliteit, op creativiteit, op zekerheid en op winst maken. De onzekere spreek je aan door een lijstje met diploma’s en opleidingen, de beheerser door aansprekende namen en successen te noemen, de creatieveling door te laten zien hoe je anders bent dan anderen en wat voor mooie ideëen je waar hebt gemaakt, en de denker door aan te tonen hoe je meerwaarde hebt gecreëerd voor bedrijf, mens en klant.

Maak er werk van
Voor elke sollicitatie is het de moeite waard te bepalen of je je CV op één of meer trefwoorden nog iets aan kunt passen of zaken benadrukken die voor die specifieke functie van toepassing zijn. En stuur daar natuurlijk een begeleidende brief bij. Daar hoef je maar één ding in te doen: verwoorden waarom jij de beste kandidaat voor die vacature bent. En verwijs dus ook naar vacature en, als het kan, naar bijvoorbeeld kernwaarden, missie of visie van het bedrijf die je online kunt vinden. Dit laat zien dat je je klant serieus neemt en werk hebt gemaakt van je sollicitatie.

Nogmaals, dit is natuurlijk niet de ‘magic pill’ van solliciteren maar misschien dat het je helpt! Succes.

January 27, 2013   No Comments

MBTI en Social Media

Ongeveer 2/3e van de volwassenen met toegang tot internet, gebruikt een sociaal medium zoals Facebook, Linkedin of Twitter. Dit is voor de gebruikers van MBTI niet anders, waarvan 65% zegt dat ze Facebook gebruiken, bijvoorbeeld.

Niet geheel onverwacht gebruikt een iets groter percentage van de typen met een Extraversion voorkeur (69%) Facebook dan typen met een Intraversion voorkeur (60%). Iets vergelijkbaars treedt op bij Sensing versus Intuition, waar de respectieve percentages 61% en 68% zijn.

Er zijn ook interessante getallen beschikbaar over LinkedIn en Twitter bij MBTI typen, zie hiervoor het complete overzicht van Myers-Briggs.

Wat lees jij er in?
MBTI & Social Media

December 7, 2012   No Comments

De uitwerking van macht

In het artikel “Theorie: macht en beïnvloeding” wordt ingegaan op de relatie tussen macht en beïnvloeding. Een aspect waar niet op in wordt gegaan, zoals Johan ter Borgh stelt in zijn reactie, is de uitwerking van macht. Wat maakt dat in het ene geval de uitoefening van macht het gevoel geeft dat er voor je gezorgd wordt en in het andere geval dat er een gevoel van onderdrukking achter blijft. En zou dit te maken kunnen hebben met de integriteit en de intentie van de uitoefenaar van deze macht?

In mijn ogen draait alles om het woord justificatie; 1) vindt degene waarover de macht wordt uitgeoefend dat de uitoefenaar het recht heeft om hetgeen is verzocht te vragen en 2) dragen deze verzoeken bij aan het realiseren van de gezamenlijke visie. Oftewel, in welke mate liggen de wereldbeelden van de uitoefenaar en de ontvanger in dezelfde lijn.

Kijken we naar het eerste aspect dan spreken we al snel over autoriteit en legitimiteit, waarbij ik wel het verschil wil opmerken is dat autoriteit gelegitimeerd is en macht niet. Autoriteit heeft het recht om de gegeven macht uit te oefenen door bijvoorbeeld het opleggen van sancties. Er zijn tegenstanders die een bepaalde autoriteit niet accepteren, en daarmee de legitimatie van deze macht of de macht in kwestie verwerpen. Macht kan maar hoeft niet gelegitimeerd te zijn, het kan ook verworven worden door bijv. instemming (ik wil bijdragen aan jouw doel), kennis (jij weet beter wat de beste manier is om iets te doen) of status (ik bewonder jou en hoop indirect op jouw goedkeuring).

Het tweede aspect gaat in over het realiseren van een gezamenlijke visie of het hebben van dezelfde doelstellingen. Het kan namelijk goed voorkomen dat de macht op legitieme wijze is uitgevoerd, maar toch een gevoel van onderdrukking is ontstaat omdat de gezamenlijke visie niet op elkaar aansluit. De stappen internalisatie en persoonlijke identificatie van de doelstellingen zijn derhalve van essentieel belang. Het verschil is al snel duidelijk wanneer iemand spreekt over “Ik moet …” in plaats van “Ik vind …” Een usurpatie kan, hoewel geen sprake is van enige legitimiteit, toch juist zorgen voor een gevoel voor, met name wanneer in de situatie voor de usurpatie sprake was van een sterk restrictief stelsel.

Een goede voorbeeld hiervan wordt gegeven in de film We Are Legion: The Story of the Hacktivists (2012), waarin de gezamenlijke visie van het individu en de overheden steeds verder uit elkaar begint de drijven. Met name gedreven door gebeurtenissen als 9/11 en de Londonse treinbommen wordt de scheiding tussen de mate van toezicht en de mate van schending van privacy steeds duidelijker zichtbaar tussen de Internet-gemeenschap en de overheden. De kracht en omvang van Anonymous, een op grotendeelsls dezelfde ideeën handelende niet legitieme macht, wordt dan pas voor de buitenwereld zichtbaar.

Een belangrijke voorwaarde voor het gevoel van voor worden gezorgd versus onderdrukking ligt in het woord vertrouwen. Gaat de uitoefenaar van macht op verantwoorde wijze om met het vertrouwen dat ik hem of haar schenk. Wanneer dit vertrouwen wordt verbroken, bijvoorbeeld wanneer duidelijk wordt dat macht met de verkeerde intentie wordt toegepast, wordt de vertrouwensband tussen beide personen ernstige schade toegebracht. Er is, naast de legitimiteit van autoriteit, dus ook sprake van een gunningsfactor op basis van vertrouwen. Wordt dit vertrouwen beschadigd dan zie je vaak de overgang naar demonstraties, verzet en opstand.

Macht is een waardevol gegeven, iets waar voorzichtig mee om moet worden gesprongen. Legitimiteit en gezamenlijkheid zijn daarbij de kernelementen, met een sterk fundament van vertrouwen en gunning. Misbruiken kan, maar wees je dan bewust over de uitwerking van macht.

October 13, 2012   1 Comment

Vriendjespolitiek

Vriendjespolitiek. Het heeft een nogal negatieve connotatie. Nepotisme. Old Boys Network. Toch ben ik eigenlijk wel een voorstander van vriendjespolitiek.

Het voordeel van ‘vriendjes’ is namelijk, daar ga ik althans van uit, dat je de betreffende persoon kent en weet wat je aan hem of haar hebt.

Ik heb in mijn tijd bij werving en selectie namelijk echt wel eens fouten gemaakt en verkeerde inschattingen gedaan. Het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat mensen bij een sollicitatie hun beste beentje voorzetten en (in sommige gevallen althans) ook de mogelijke vereiste psychometrische tooling wordt ingevuld met het einddoel voor ogen (mochten ze Covey gelezen hebben).

Het voordeel dat je dan hebt bij ‘vriendjes’ is dat je (hopelijk) al een idee hebt hoe ze bijvoorbeeld om zullen gaan met stress, wat hun arbeidsethos is (melden ze zich makkelijk ziek) en wat bijvoorbeeld hun primaire communicatiestijl is onder druk. Dit zijn zaken die je vaak pas verderop in een arbeidscontract zult tegenkomen.

Ik wil overigens niet beweren dat je vriendjes moet voortrekken! Dat je ze moet helpen aan een baan omdat ze werkeloos zijn, of ze bovenop de stapel leggen (of, nog kwalijker, oneigenlijk andere kandidaten afserveren). Of, zoals Martine Hafkamp al aangeeft in haar artikel: het opbouwen van een politiek machtsblok. Vriendjespolitiek moet gebeuren met een zeer sterk gevoel voor ethiek. Want stel, je bent aangenomen 0m een organisatie te veranderen of te transformeren: dan heb je naast je wat gelijkdenkenden nodig om de taak gedaan te krijgen. Daar kun je beter ‘vriendjes’ voor gebruiken die je kent en vertrouwt, dan onbekenden.

Er kleven natuurlijk ook nog andere nadelen aan: hoe ga je om met hiërachische verhoudingen bij ‘vriendjes’ en wat gebeurt er als je deze personen moet gaan begeleiden, beoordelen of met hen salarisonderhandelingen moet voeren? Dit soort zaken kun je dan ook beter (indien mogelijk) uitbesteden, net als een belangrijk deel van de werving. CV selectie en eerste gesprek laten doen door een collega is zeker een goed idee, evenals het toepassen van een gedegen wetenschappelijk onderbouwde tool zoals 16PF.

Maar bij gelijke geschiktheid zou voor mij de keuze heel makkelijk zijn: vriendjespolitiek gaat bij mij dan boven een onbekende en potentieel onberekenbare factor (tenzij je je ‘vriendje’ kent als onbetrouwbaar, lomp, a-communicatief en/of frauduleuze belastingontduiker, maar goed, dat lijkt mij vanzelfsprekend).

Laat je dus niet afschrikken als iemand je beticht van ‘vriendjespolitiek’ en huil ook niet mee met de wolven in het bos maar bedenk dat vriendjespolitiek, mits oprecht en ethisch toegepast, een heel sterk middel kan zijn.

September 27, 2012   2 Comments

Het waren 11 mooie jaren…

9 november 2011… Om 8u in de ochtend werd het voltallige management en staf van Sogeti bijeengeroepen. De boodschap was duidelijk: we gaan het anders doen. En dat betekent meer met minder. 57 man/vrouw management en staf gaan er uit of worden gedemoveerd. De betrokkenen zouden het dezelfde dag nog te horen krijgen.

9 november 2011… om 12:30 gaat de telefoon. Of ik de volgende ochtend om 9u op kantoor Amersfoort wilde zijn voor een gesprek met één van de directeuren. Verbazingwekkend kalm nam ik de boodschap aan; ja, ik zou er zijn. De achterliggende boodschap was natuurlijk duidelijk: Sogeti zou afscheid van me gaan nemen.

10 november 2011… Om iets vóór 9u wordt ik ontvangen met alle égards in een verder leeg kantoor van Sogeti en om 9u wordt mij de boodschap medegedeeld door directeur met wie ik goed bekend ben (en die, het siert hem, zelf ook duidelijk aangeslagen was) dat Sogeti geen toekomst ziet in een samenwerking met mij. De redenen waarom zijn algemeen en onduidelijk en niet in lijn met de beoordelingen van de afgelopen jaren, maar de beslissing is genomen dus wat de het verhaal er achter ook is… het afscheid is daar. Nog steeds kalm neem ik de boodschap in ontvangst en minder dan een kwartier later sta ik buiten.

En zo was daar het begin van het einde van 11 jaar samenwerking met Sogeti. Gedeformeerd als ik ben, kon ik het niet laten om de fasen van verwerking van Kubler Ross op mezelf toe te passen. En, helemaal volgens het patroon, deed het me niks deze toezegging van ontslag (althans, dat hield ik mezelf voor). Maar neem maar van mij aan dat ik een paar avonden tot in de nacht heb liggen denken en zowel teleurstelling als woede heb meegemaakt.

Vanzelfsprekend heb ik de  hele juridische mallemolen onderzocht maar het aanbod van Sogeti is ronduit goed en dat betekent dat 31 maart 2012 mijn laatste werkdag bij Sogeti gaat zijn.

December stond nog in het teken van afronden van werk en contacten met het team (vooral de CRM’ers met wie ik veel had samengewerkt de laatste 2 jaar) maar omdat deze ontslagronde ook gepaard gaat met een reorganisatie en Sogeti afscheid neemt van al haar Microsoft Dynamics activiteiten (waar ik sinds januari 2010 de voorman van was), is het team aan het verplinteren en zijn mijn schepen inmiddels verbrand.

Fast forward naar januari, vandaag, hier en nu.

Terugkijkend heb ik een fantastische tijd gehad bij Sogeti, tot het laatste jaar. 2011 was een jaar waar ik weinig plezier uit heb gehaald. Ik zat op een plek in de organisatie waar ik niet kon excelleren. En of het nou kwam doordat ik en mijn management een andere leiderschapsstijl hadden, doordat ik (gelijk het Peter Principle) op een verkeerde plek zat, hoe dan ook, ik had een gevoel van dissociatie tussen mij en Sogeti.

En Sogeti heeft voor mij de knoop doorgehakt.

Ik hoor al van diverse mensen om mij heen dat ik meer relaxed ben, minder gestressed, rustiger. Ik merk in mijn hoofd ook dat ik meer geduld heb, en veel meer zin in andere dingen. Ik besteed meer tijd aan mijn kinderen en heb meer geduld met ze, zin om dingen te ondernemen. En ook mijn Taekwondo en gitaarspel krijgen veel meer aandacht.

Dus ik doe wat mijn vader, wijs dat hij is, mij heeft aangeraden: geniet er van!

Alleen de zon gaat voor niets op overigens, dus ik heb me voorgenomen elke dag 1 sollicitatie te doen, een goede, gemotiveerde brief te sturen en eens te kijken waar dat op neer komt.

De wederwaardigheden daaromtrent kun je hier volgen de komende tijd… =)

January 12, 2012   1 Comment

Een trip naar Dublin met Microsoft, part 1

De dag van vandaag brengt een trip naar Microsoft in Dublin met zich mee. Een niet eens heel vroege wekker laat het huishouden in diverse staten van ontwaken achter terwijl ik me met de interliner naar het centrum van het vaderlandse vliegverkeer spoedt.

Daar aangekomen zal ik mij met diverse klanten en contactpersonen van Microsoft het luchtruim in begeven om anderhalf uur later te landen in Dublin. De komende dagen staan daar in het teken van Azure en gerelateerde zaken.

Ik hou jullie op de hoogte

October 24, 2011   No Comments

Moderne kijk op Herzbergs motivatietheorie

Van een collega kreeg ik deze interessante video gestuurd. Het is een moderne manier van weergeven wat ons drijft en motiveert. Zoals Herzberg al aangaf in zijn motivatietheorie is geld dus geen motivator om harder/beter te werken, maar alleen een issue als werknemers het opvatten als zijnde onvoldoende voor het werk dat zijn verrichten.

Aanrader

September 20, 2011   No Comments

Innerlijk versus Uiterlijk

Vroegah, lang geleden, leefde ik in een mooie droomwereld. Toen geloofde ik dat je puur op je merites, je prestaties, je innerlijk werd beoordeeld. Het uiterlijk deed er niet toe, het gaat om wat er in zit.

Inmiddels ben ik een paar wijze lessen verder. Lessen die me bijvoorbeeld de politieacademie gekost hebben indertijd. Maar dat terzijde. Het punt dat ik wil maken is: het gaat dus wel degelijk om het uiterlijk. Een mooie quote van Oscar Wilde, en eentje waar ik hem gelijk in geef:

‘It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible.’.

Als je naar een sollicitatiegesprek een spijkerbroek met een tshirt aantrekt in plaats van een pak, dan zeg je daarmee iets. Het zegt hoe je denkt over de functie, hoe je denkt over het bedrijf, hoe serieus je je gesprekspartner en de sollicitatie neemt. Mijn directe confrontatie hiermee was een sollicitant die niet de moeite nam om zijn jas uit te trekken en (ja, echt waar) zijn pet af te zetten. Ik voelde me zo niet serieus genomen als gesprekspartner, dat deze persoon direct met -10 begon. Het is ook niks geworden.

Neem dus alsjeblieft het volgende mee: je uiterlijk weerspiegelt je innerlijk. Je wordt op je uiterlijk beoordeeld, om de doodsimpele reden dat het iets zegt over je binnenkant.

June 27, 2011   No Comments