Christiaan Lam – over de dagelijkse avonturen van een mobiele manager
Random header image... Refresh for more!

In tijden van slaapgebrek

In mijn nevenfunctie als groepscommandant bij Defensie wordt ik soms met situaties geconfronteerd waarin compleet nieuwe aspecten van leiderschap noodzakelijk zijn. Één van die situaties is het leiden van een groep mensen met een tekort aan slaap. Voor veel mensen die te weinig slaap krijgen geldt dat zij overdag slaperig worden en slechter gaan functioneren op het gedragsmatige, sociale en neuro-cognitieve vlak, denk aan moeilijkheden met geheugen, planning, impulsiviteit, aandacht en concentratie.

In mijn situatie waren de meeste groepsleden die dag rond zes uur opgestaan en hadden zij een volledige werkdag bij hun werkgever achter de kiezen. Aansluitend kwamen zij ‘s avonds op voor een meerdaagse oefening. Helaas was het roulatieschema dusdanig in elkaar gezet dat onze groep pas als laatste de rustfase in zou gaan en dus nog twee shifts van acht uur moest draaien. Met name in het tweede deel van de nacht, dus na zo’n 20 uur van onafgebroken activiteit, beginnen de eerste verschijnselen zichtbaar te worden.

[Read more →]

September 1, 2009   No Comments

OTVOEM: denken voor doen

images.jpegIn de blogpost Theorie: Gevechtsleiding en leiderschap wordt ingegaan op het moment dat je over gaat van voorbereiding naar uitvoering, waarbij je accepteert dat je niet alles hebt gepland. Hoewel het theoretisch kader klopt, merk ik in de praktijk vaak dat de voor 80% van de activiteiten (zie Paret principe niet tot nauwelijks een goede voorbereiding plaats vindt. De 20% gevallen waarin dat wel uitvoerig gebeurt hebben vrijwel altijd betrekking op activiteiten als het organiseren van een seminar, congres of boeklancering. Maar waarom nemen we niet niet in 95% van de gevallen tijd voor een goede voorbereiding?“

Het treffen van een goede voorbereiding kost teveel tijd”, is een veelgehoorde antwoord. Ik hanteer liever het principe “Als je niet weet waar je heen gaat, is elke stap die je zet de verkeerde”. Ik wil hier graag een parallel trekken met de wijze van commandovoering binnen defensie, aangezien zij een paar eeuwen lang lering hebben kunnen trekken uit het uitvoeren van complexe, moeilijk voorspelbare activiteiten. [Read more →]

May 22, 2009   1 Comment

Tja, en toen…

ypr.jpgMensen die mij een beetje kennen weten dat ik open, direct en zwart/wit ben. Wie mij iets beter kent weet dat dat komt doordat ik een achtergrond heb als beroepsonderofficier. Degenen die mij nog beter kennen hebben vast wel eens gehoord dat hetgene in mijn leven waar ik tot nu toe het meeste spijt van heb, het verlaten van het leger is. En degenen die mij echt goed kennen, weten dat ik al jaren wacht op een kans om terug te gaan.

Zondag had ik een ‘oh’ moment, want mijn oog viel op de telegraaf waarin een artikel stond: dertigers moeten horizontaal kunnen instromen bij Defensie. Hier het artikel zoals het in de Telegraaf stond.

Een half uurtje googlen bracht mij bij de site van het Ministerie van Defensie waar de brief van staatssecretaris De Vries (van Defensie ja) aan de Kamer der Staten Generaal integraal is weergegeven. En daar staat het dus inderdaad. Dertigers mogen terugkomen.

Daar sta ik dan. Jaren roepen dat ik terug wil in de veilige wetenschap dat het toch niet kan. Nu kan het dus wel. Wat zeg je dan, net een huis gekocht, langdurige relatie, twee jonge kinderen. ‘Ik ga naar Uruzgan’?

Tja, en toen…. ?

Voor hen die het willen lezen, het hele artikel staat hier.

April 7, 2008   No Comments